«Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μη διαπραγματεύσιμη αρχή και προτεραιότητα. Η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της πόλης του Πειραιά δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια διαφωνία μεταξύ εκείνων που εκπροσωπούν την προστασία και εκείνων που δεν την επιδιώκουν, όπως έχουμε πολλές φορές δει να συμβαίνει στο παρελθόν.

Η πόλη του Πειραιά έχει συγκεκριμένες και γνωστές αρχαιότητες, νεώτερα και βιομηχανικά μνημεία. Η αποκατάσταση και η ανάδειξή τους δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Ως Περιφέρεια συστηματικά επιδιώκουμε και χρηματοδοτούμε πολλά έργα αναστήλωσης και ανάδειξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Τα μνημεία στη λιμενική ζώνη είναι γνωστά. Η είσοδος του ΥΠΠΟΑ στη λιμενική ζώνη δεν είναι προφανές τι επιπλέον θα προσφέρει ως προς την προστασία και μάλιστα την ίδια στιγμή που η «Πολιτιστική Ακτή» όλα δείχνουν να ναυαγεί και λόγω της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού.

Σ’ αυτό το διαμορφωμένο ασφυκτικά αστικό περιβάλλον η επέκταση της ήδη υφιστάμενης κήρυξης δεν συνεισφέρει θετικά. Αντίθετα και με δεδομένο το δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε νέες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις οποιοδήποτε τεχνικό έργο ή παρέμβαση στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Η πόλη, οι φορείς της δεν έχουν πειστεί για την  αναγκαιότητα της επέκτασης της κήρυξης. Αντίθετα, συνεκτιμώντας την αρνητική εμπειρία από άλλες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες υφίστανται τόσο εκτεταμένες κηρύξεις, εύλογα ανησυχούν. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης, να αποσαφηνιστούν τα όρια, οι σκοποί, οι επιδιώξεις της πρωτοβουλίας του ΥΠ.ΠΟ.

Τέλος, πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι η συνεργασία μας με τις Υπηρεσίες του ΥΠ. ΠΟ. είναι εξαιρετικά καλή και θετική, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ανάγκη σταθερών, θεσμικών, σχέσεων συνεργασίας, αρμοδιοτήτων. Κατά τη γνώμη μας η οριστική απόφαση πρέπει να αναβληθεί και να υπάρξει χώρος και επαρκής χρόνος για μια οργανωμένη θεσμικά συζήτηση».