Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται στενά με τους Δήμους  αξιοποιώντας ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο να μετατρέψουμε την Αττική σε μία Πράσινη Περιφέρεια»

Το Πράσινο φως έλαβε ο Δήμος Διονύσου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για τη δημοπράτηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων του Δήμου Διονύσου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων, εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο σχολεία στον Δήμο Διονύσου προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Πρόκειται για τα Γυμνάσια Άνοιξης και Δροσιάς.

Συγκεκριμένα η ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε στις 18/03/2021 θετική γνώμη επί των σχεδίων των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το συγκεκριμένο έργο. Η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη είναι 212.430,60 ευρώ και το ποσό των 287.569,40 ευρώ θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου.

Η σχετική διαδικασία για την ένταξη των δυο σχολείων είχε ξεκινήσει με την απόφαση που είχε υπογράψει τον Οκτώβριο του 2020  ο Περιφερειάρχης Αττικής. Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Γ. Πατούλης επισημαίνει:
«Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους αξιοποιεί ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με κεντρικό στόχο, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό ισοζύγιο των τοπικών κοινωνιών, να μετατρέψουμε την Αττική σε μία «Πράσινη Περιφέρεια». Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί υποχρέωση και καθήκον μας απέναντι στις επόμενες γενιές».

Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης

Ειδικότερα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

Γυμνάσιο Άνοιξης

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας

• Παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου (αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητή και τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης)

 • Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)

Γυμνάσιο Δροσιάς

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας

• Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης

• Θερμομόνωση δώματος

• Αντικατάσταση Λέβητα

• Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)

Με την εφαρμογή τα παραπάνω προτάσεων και τα δύο σχολεία θα αναβαθμιστούν κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες, από Δ σε Β και θα εξοικονομείται ενέργεια 142.762 kWh/yr.

 Eπισυνάπτεται η σχετική φωτογραφία

photo arxeioy dionysos 1.jpg JPG 353,96 KB19/08/21 08:58:00