Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 764.420,69 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης. Το κτίριο κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 1975 ως ανοικτό κολυμβητήριο και ακολούθως, το 1992 τοποθετήθηκε οροφή και περιμετρικά τοιχοποιία και μετατράπηκε σε κλειστό κολυμβητήριο. Επιθεωρήθηκε κατά την καλοκαιρινή περίοδο για την ενεργειακή του κατάταξη και τις ψυκτικές και θερμικές του απώλειες, και κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας, νέα μόνωση οροφής και μόνωση κτιρίου λεβητοστασίου / αποδυτηρίων, κατάργηση παλαιών λεβήτων και εγκατάσταση νέου λέβητα αερίου υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους χώρους κ.ά.

Οι παρεμβάσεις θα εκτελεσθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης το οποίο βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Αρτάκης, Τραπεζούντος, Νικομηδείας και Εθνικής Στέγης. Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.