Την Πέμπτη 17/12/2020 και την Παρασκευή 18/12/2020 η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (επί της οδού Κλεισθένους 35, Σταυρός Αγ. Παρασκευής) θα υπολειτουργήσει, λόγω απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο κτίριο.

Θα εξυπηρετηθούν τα απολύτως αναγκαία αιτήματα των πολιτών που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:2132122605,dmetaforon.anat@patt.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:2132122634 για τα ΕΙΧ,dmetaforon.anat@patt.gov.gr 2132122640 για τα ΦΙΧ, και 2132122612 για τα δημοσίας ΔΧ                       

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:2132122609,607,608,638, dmetaforon.anat@patt.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:2132122622, 621, 623, 617, dmetaforon.anat@patt.gov.gr

Για οποιαδήποτε νέο αίτημα για τις συγκεκριμένες μέρες που η υπηρεσία θα υπολειτουργεί, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις άλλες 6 Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.