Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισμού 399.996 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η ασφάλεια των πολιτών, με παρεμβάσεις για τη συντήρηση 29 τμημάτων οδών του Δήμου Καισαριανής. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασφαλτικές εργασίες, ανύψωση / καταβιβασμό φρεατίων, διαγραμμίσεις, καθαίρεση – αποκατάσταση ρείθρων διασταυρούμενων οδών, διαγραμμίσεις και επισκευή τμημάτων οδών που έχουν υποστεί καθίζηση.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε τμήματα των οδών: Τέας, Λεβέδου, Τζων Κέννεντυ, Ανδρ. Δημητρίου (σε δύο τμήματα), Βρυούλων, Αδάνων, Ραιδεστού, σε ανώνυμη οδό από Ραιδεστού έως αδιέξοδο, Ούλωφ Πάλμε, Στρατ. Μακρυγιάννη, Ομηρείου, Ανατολικής Θράκης (σε τρία τμήματα), Τριών Ιεραρχών, Κασαμπά (σε δύο τμήματα), Νάξου, Ρήγα Φεραίου, Κουντουριώτη, Ευφρονίου (σε τρία τμήματα), Ανακρέοντος, Βελεστίνου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Μοσχονησίων, Μιχαήλ Καραολή.

Τέλος, τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την εκτέλεση του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Καισαριανής.