Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ‘Πορφύρα’ Δήμου Πειραιά» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Το έργο, προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ‘Πορφύρα’, επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους στον Δήμο Πειραιά, µε στόχο τη βελτίωση του χώρου άθλησης και την ασφάλεια των αθλούμενων.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω εργασίες: καθαίρεση του υπάρχοντος δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στον κυρίως αγωνιστικό χώρο, διάστρωση του δαπέδου µε συνθετικό τάπητα, ανακαίνιση του συνθετικού τάπητα του βοηθητικού γηπέδου, αντικατάσταση των υπαρχόντων πατημάτων των κερκίδων, ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κερκίδων, ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις κερκίδες, νέων μπασκετών και προστατευτικών μπασκετών.

Τέλος, τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Πειραιά.