Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού μετά την πλημμύρα της 22.10.2015», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Νίκος Σαράντης. Το έργο, προϋπολογισμού 1.081.300,81 ευρώ πλέον του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ασφάλεια των πολιτών με τη μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που υφίστανται σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Συγκεκριμένα, αφορά στην ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων οδών του Δήμου, τα οποία έχουν υποστεί φθορές από τις τελευταίες πλημμύρες. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την κατασκευή τοιχίων τα οποία κατέρρευσαν ή καθίστανται αναγκαίες για λόγους αντιστήριξης πρανών. Τέλος, θα εκτελεστούν εργασίες για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων των οδών με τη διόρθωση λανθασμένων κλίσεων, με στόχο την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων.

Επισημαίνεται ότι με το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή σκυροδετημένων οδών μήκους 1.616,50 μέτρων, ασφαλτοστρωμένων οδών μήκους 1.873,95 μέτρων, πεζοδρομίων μήκους 3.500,05 μέτρων καθώς και τοιχίων συνολικού μήκους 90 μέτρων. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.