Πρώτιστο μέλημα της Περιφερειακής Αρχής Αττικής και της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ είναι η περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος έναντι των πάντων. Αυτός και μόνο είναι ο γνώμονας των αποφάσεων και των ενεργειών της. Χωρίς εντυπωσιοθηρία, με σοβαρότητα, με σύστημα και με αποτελεσματικότητα.
Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του πιστοποιητικού της πυρασφάλειας του Εργοστασίου Μηχανικής ανακύκλωσης στην ΟΕΔΑ Φυλής, ξεκαθαρίζουμε ότι :
• η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ υπέγραψε το σχετικό διαγωνισμό στο τέλος της θητείας της, στις 27 Αυγούστου 2014, την τελευταία εβδομάδα της μακράς θητείας της!
• για σειρά ουσιαστικών λόγων (όπως η τροποποίηση ουσιωδών όρων της διακήρυξης, κ.α.), στο πλαίσιο της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, η Περιφερειάρχης ανέβαλε τον διαγωνισμό στις 19 Σεπτεμβρίου 2014.
• είναι γνωστό ότι η νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, με πρώτο της μέλημα την έγκριση των επικαιροποιημένων και συμπληρωμένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τευχών του διαγωνισμού. Και όφειλε να αναμένει την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κάτι που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2015.
• Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2015, πληρώντας πλέον όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
• Χρειάστηκαν 6 μήνες για την επίλυση ενός θέματος που εκκρεμούσε 6.5 χρόνια γιατί η νέα διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά ουσιαστικών ζητημάτων που σχετίζονται με χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του φορέα έναντι τρίτων.
• Όλα αυτά είναι απολύτως κατανοητά για τους καλόπιστους.
• Προς ελάχιστους κινδυνολογούντες: ας επιλέξουν μετερίζι. Εξυπηρετούν συμφέροντα ή επιδεικνύουν όψιμη ευαισθησία; Ή και τα δύο μαζί; Σε καμία πάντως περίπτωση δεν υπηρετούν την ενημέρωση.