Από τις αρχές Μαρτίου υλοποιείται πρόγραμμα εκτεταμένων ψεκασμών στην Αττική για την καταπολέμηση των κουνουπιών και του ιού του Δυτικού Νείλου

Η προστασία της δημόσιας υγείας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους υγειονομικής απειλής για την υγεία των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό και παράλληλα με την προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του covid 19, η Περιφέρεια Αττικής «τρέχει», από τις αρχές του Μαρτίου του 2020, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψεκασμών, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών και τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Με αφορμή μια σειρά από ερωτήματα που έθεσε η παράταξη της κας Ρ. Δούρου, σχετικά με το πρόγραμμα των ψεκασμών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  • Οι ψεκασμοί για το 2020 ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου και αποτελούν τμήμα του προγράμματος που ξεκίνησε το 2017 από την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας, κι έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2020.
  • Σε σχέση με τα όσα προέβλεπε η σύμβαση του 2017, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας προχώρησε σε τροποποίησή της, προβλέποντας τη διενέργεια δέκα επιπλέον ψεκασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με την αντίστοιχη οικονομική μεγέθυνση του προγράμματος, ώστε να υπάρξει ακόμη πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
  • Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2020 βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις μεταξύ των αρμόδιων διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου το επόμενο διάστημα να καταρτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο νέος διαγωνισμός του προγράμματος που θα αφορά την περίοδο 2021-2023. Βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, ενώ είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι θα προβλέπεται αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος, σε σχέση με το παρελθόν, αφού η πρόβλεψη είναι το ύψος της σύμβασης να φτάσει τα 570.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  • Οι ψεκασμοί διενεργούνται με ολοκληρωμένο σχέδιο, αφού η χαρτογράφηση που έγινε κατά την έναρξη των ψεκασμών της αρχικής σύμβασης του 2017, επικαιροποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με βάση τα νέα εντομολογικά δεδομένα.
  • Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων γίνεται από έμπειρα κι εξειδικευμένα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στη σύμβαση που ισχύει κι έγινε από την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας, δυστυχώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών μας στο έργο αυτό. Αυτή η αβλεψία θα διορθωθεί στη νέα σύμβαση για το 2021 – 2023, όπου θα υπάρξει υποχρεωτικά επιστημονική υποστήριξη καθ’ όλη την τριετή της διάρκεια. Ενώ εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον ενημερωτικές δράσεις , συμβουλευτική για την καταπολέμηση των εστιών καθώς και κατάρτιση των υπαλλήλων μας.
  • Τα προγράμματα των ψεκασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα υλοποιούνται σε συνεννόηση με τους Δήμους, με τους οποίους υπάρχει διαρκής συνεργασία. Επίσης συνεργασία υπάρχει στο ζήτημα αυτό και με συλλόγους και φορείς των τοπικών κοινωνιών.
  • Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και γενικότερα όσον αφορά την ανάγκη για λήψη μέτρων ατομικής προστασίας, οι πρωτοβουλίες που έγιναν στο παρελθόν ήταν ουσιαστικά ελάχιστες και οφείλονταν κυρίως στον προσωπικό ζήλο κάποιων στελεχών της Περιφέρειας. Στο επόμενο πρόγραμμα για το 2021-2023 θα υπάρχει πρόβλεψη και για δράσεις ενημέρωσης κι επικοινωνίας.
  • Τέλος, όσον αφορά τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού και αποψιλώσεων παράλληλα με τους ψεκασμούς, αυτές γίνονται όπου κρίνονται απαραίτητες.