Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού», δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης. Το έργο, προϋπολογισμού 542.212,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια των μαθητών και η βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού. Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων καθώς και των προαύλιων χώρων, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν σε: επισκευές επιχρισμάτων, επισκευές μονώσεων στεγών, αντικατάσταση λεβήτων και καυστήρων, επισκευές θυρών, επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, χρωματισμούς κ.α.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Σαρωνικού και την ευθύνη εκτέλεσής του θα έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.