Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού», προϋπολογισμού 180.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού, Μιχάλης Σταυριανουδάκης.
Στόχος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, είναι η ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος της Πλατείας Ηλία Ηλιού, έκτασης περίπου 2.500 τ.μ., µε έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, και με γνώμονα την προστασία, την αναβάθμιση και τη βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την πλήρη αποξήλωση των δαπεδοστρώσεων και των πεζοδρομίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ψυχρά υλικά, για την αντικατάσταση δέντρων σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης, καθώς και για την αποξήλωση και αντικατάσταση παλαιών ιστών φωτισμού και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι θα εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες σε παρακείμενες πλατείες (Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίας Λαύρας), με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των πολιτών. Το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.