Την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Νίκαιας δρομολόγησαν με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης. Το έργο, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του προσφυγικού συνοικισμού, που αποτελεί και το Ιστορικό Κέντρο της Νίκαιας, και ορίζεται σε πρώτη φάση από τρία τμήματα υπαρχόντων πεζοδρόμων που είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του ’80. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο τμήματα της οδού Κιλικίας (από Ηλιουπόλεως έως Ιωνίας και από Καισαρείας έως Πέτρου Ράλλη), ενώ το τρίτο αφορά σε τμήμα της οδού Θειρών (από Αμυραδάκη έως Κύπρου). Επισημαίνεται ότι βασικός στόχος της επιλογής των συγκεκριμένων πεζοδρόμων αποτελεί το γεγονός ότι περιβάλλουν το ιστορικό «Μπλόκο», τον τόπο θυσίας του λαού της Κοκκινιάς. Δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών και συνεπώς, η φθορά με την πάροδο των χρόνων ήταν αναπόφευκτη.
Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υπαρχόντων περιθωρίων των παρτεριών µε νέα, την τοποθέτηση καθιστικών εξωτερικού χώρου κατά μήκος του πεζοδρόμου της οδού Κιλικίας, την αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου και άρδευση καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών κατά μήκος των πεζοδρόμων. Τέλος, το έργο έχει δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.