Παρεμβάσεις που διευρύνουν το «δίχτυ προστασίας» για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας χρηματοδοτεί με 17,7 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν τη διαρκή στήριξή της στη δημόσια υγεία και αναδεικνύουν τη σταθερή επιλογή της να ενισχύει δράσεις υπέρ των πολιτών σε κρίσιμους για την κοινωνία τομείς.

Ανάπτυξη δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου απευθύνει πρόσκληση σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 Άνω) να υποβάλουν προτάσεις για δομές και υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 6.450.800 ευρώ και οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν εντάσσονται στον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης, την προώθηση της επανένταξης, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την έμφαση στην πρόληψη και τη φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο.

Οι δομές που θα δημιουργηθούν, όπως τα Κέντρα Ημέρας με υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας, Κινητές Μονάδες άμεσης παρέμβασης, Μονάδες απεξάρτησης από αλκοόλ και «νόμιμες» εξαρτήσεις, κλπ, θα παρέχουν υπηρεσίες μείωσης της βλάβης και θεραπείας σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, αλκοόλ, άνθρωποι με διπλή διάγνωση, άστεγοι, κ.ά.).

Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης και κοινωνικής επανένταξης, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση σε εφήβους και νέους με παραβατική συμπεριφορά, ενώ θα λειτουργήσει και πρόγραμμα γονεϊκής υποστήριξης και προστασίας εξαρτημένων που θα διασυνδεθεί με μαιευτήρια και κλινικές για να προωθηθεί η αναδοχή παιδιών που εγκαταλείπονται από γονείς-χρήστες.

Τέλος, θα δημιουργηθεί Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις για αποτοξίνωση βραχείας νοσηλείας, αφού σήμερα το μόνο πρόγραμμα σε δημόσιο νοσοκομείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι το Detox του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ανάπτυξη δράσεων και δομών για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Παράλληλα, η Περιφερειάρχης Αττικήςαπευθύνει πρόσκληση σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις και δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και του Άξονα Προτεραιότητας 09.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν με συνολικά 11.266.000 ευρώ οργανώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Υγείας. Η πρώτη είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών που θα παρέχονται στην κοινότητα, μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής που είναι:

–          υπηρεσίες κατ’οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από υφιστάμενες δομές, με στόχο την αποφυγή του εγκλεισμού, την στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και την καταπολέμηση του στίγματος,

–          δύο Προγράμματα διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, κλπ με βασικό στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας και

–          Πρόγραμμα Διασύνδεσης των Ιατρείων Μνήμης των Νοσοκομείων με Κέντρα Υγείας, για την οργάνωση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης ατόμων με άνοια – Alzheimer και στόχο την ένταξη της άνοιας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η προώθηση της αποασυλοποίησης, με τη δημιουργία οικοτροφείων για τη μετάβαση των ψυχικά πασχόντων από την ασυλική στην κοινοτική φροντίδα καθώς καταργούνται τα τελευταία τμήματα χρονίων ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της Αττικής (Δαφνί, Δρομοκαΐτειο) και αναπτύσσονται πλέον Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ). Συγκεκριμένα στην Αττική προβλέπεται:

–          η λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας για έφηβους στο φάσμα του αυτισμού και έως επτά οικοτροφείων χρονίων ασθενών με ψυχικές διαταραχές,

–          η δημιουργία Ψυχιατροδικαστικής Δομής, για τη βραχεία παραμονή ποινικά ανεύθυνων ασθενώνκαι

–          η δημιουργία Ψυχιατρείου στις φυλακές Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της ένταξης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου των φυλακών στο ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Αττικόν. Μία ακόμα μονάδα για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές θα αναπτυχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Με τις παραπάνω δύο προσκλήσεις, το συνολικό ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 66,5% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης, ήτοι 185,5 εκ. ευρώ.