Το έργο με αντικείμενο «Οδοποιία – Διάνοιξη σχεδίου πόλης 28ης Οκτωβρίου και Κρήνης», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Γιώργος Καπλάνης.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, και αναμένεται να συμβάλλει στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού, παρεμβαίνοντας στην περιοχή γύρω από το Οικοδομικό Τετράγωνο 762Α στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Η σημερινή κατάσταση των δρόμων στην περιοχή παρέμβασης είναι ιδιαίτερα προβληματική, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι είναι διανοιγμένοι. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν παντού πεζοδρόμια, οι δρόμοι δεν είναι επιστρωμένοι με εξαίρεση ορισμένα τμήματα, δεν έχουν εφαρμοστεί οι εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες, δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός των οδών κ.λπ.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν εργασίες στον πεζόδρομο της οδού Κρήνης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου και στον ανώνυμο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 762Ακαι Ο.Τ.762, σύμφωνα με την περιγραφή της μελέτης. Μεταξύ άλλων, αφορούν σε απαραίτητες καθαιρέσεις και εκσκαφές, υποβάσεις με διαβαθμισμένο υλικό, επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες, ασφαλτόστρωση, κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ, ηλεκτροφωτισμό καθώς και φύτευση – άρδευση. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.