Ξεκίνησαν χθες από την Περιφέρεια Αττικής οι εργασίες για την κατασκευή της υποδομής και την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στη διάβαση πεζών επί της Λεωφόρου Θησέως στα όρια των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου (στο ύψος της οδού Λεύκης), κατόπιν της έγκρισης της σχετικής μελέτης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των μαθητών του Γενικού Λυκείου Δροσιάς σε νέο σχολικό συγκρότημα (πρώην Γυμνάσιο Εκάλης) το οποίο επί σειρά ετών παρέμενε ανενεργό.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει θέσει εξ αρχής ως βασική της προτεραιότητα την οδική ασφάλεια σε όλο το δίκτυο αρμοδιότητάς της. Ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις σχολικών συγκροτημάτων δρα με ιδιαίτερη ευαισθησία και ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να εισέλθει το έργο σε τροχιά υλοποίησης, προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει πραγματοποιηθεί σειρά αυτοψιών για την καταγραφή της κατάστασης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων:

  • Έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη σχετική άδεια από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) την 1.11.2017, καθώς η θέση στην οποία θα κατασκευαστεί η εν λόγω διάβαση πεζών βρίσκεται κάτω από τη διέλευση αγωγών ρεύματος υψηλής τάσης.
  • Ακόμη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στις 30.10.2017, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του πίνακα ρευματοδότησης και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.
  • Επιλύθηκαν σημαντικά τεχνικά θέματα όπως η διέλευση σωληνώσεων και αγωγών μέσα από αδιαμόρφωτα πρανή.

Σημειώνεται ότι σε συνεργασία με  τους οικείους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου (οι οποίοι έχουν και τη διοικητική αρμοδιότητα) θα λάβουν χώρα ταπεινώσεις και κατασκευές πεζοδρομίων και κλάδεμα των πεύκων προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα στους σηματοδότες. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, η Περιφέρεια Αττικής θα τοποθετήσει την προβλεπόμενη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, θα φροντίσει για τη ρευματοδότηση του κόμβου και θα αναλάβει τις προκύπτουσες εξ αυτής δαπάνες.