Γ. Πατούλης: «Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών αποτελούν βασική προτεραιότητά μας»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του έχει ζητήσει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα οι χρηματοδοτήσεις ώριμων έργων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών (υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας, αγωγούς ομβρίων κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η δημοπράτηση του έργου  «Αγωγοί Ομβρίων σε Οδούς της Περιοχής Τερψιθέας Δήμου Γλυφάδας». 

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, είναι προϋπολογισμού 2.870.967,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και έχει ως προθεσμία υποβολής προσφορών την 9η Δεκεμβρίου 2020 και ημερομηνία αποσφράγισης τους την 15-12-2020.

Στο έργο προβλέπεται η επέκταση του υφισταμένου δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στην περιοχή Τερψιθέας, για τις οποίες έχουν επανειλημμένως παρατηρηθεί μη ικανοποιητική απορροή των ομβρίων.

Με αφορμή τη σχετική δημοπράτηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών αποτελούν βασική προτεραιότητά μας. Με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμα την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής δρομολογούμε  νέα έργα σε όλη την Αττική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που οι δήμοι της Αττικής βάζουν σε προτεραιότητα τα έργα και τις υποδομές που σχετίζονται με την ασφάλεια ΄των πολιτών και τη προστασία της περιουσία τους. Όπως επισήμανα από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου οι χρηματοδοτήσεις ώριμων αντιπλημμυρικών έργων προηγούνται όλων των υπολοίπων».