Σε χρηματοδότηση των Δήμων της Αττικής για εργασίες τοποθέτησης προειδοποιητικής σήμανσης όλων των σημείων που υπάρχουν ιρλανδικές διαβάσεις, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, με στόχο την οδική ασφάλεια και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, με επιστολή της προς όλους τους Δημάρχους της Αττικής ενημερώνει ότι η Περιφέρεια προτίθεται να καλύψει το σχετικό κόστος το οποίο βαρύνει τους Δήμους. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους Δημάρχους να εντοπίσουν τα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου τους όπου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, υπάρχουν ιρλανδικές διαβάσεις και στις οποίες ο κίνδυνος παράσυρσης διερχομένων οχημάτων και πεζών είναι αυξημένος όταν αυτές κατακλύζονται από νερά, και να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Τι είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις

Πρόκειται για σημεία όπου δημοτικοί – αγροτικοί οδοί διασταυρώνονται με υδατορέματα, κυρίως χειμαρρικής απορροής, χωρίς την ύπαρξη γέφυρας, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας έχουν εφαρμοστεί πρόχειρες κατασκευαστικές λύσεις (τσιμεντοστρώσεις), γνωστές ως ιρλανδικές διαβάσεις.