Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρινόμενη στον αναπτυξιακό ρόλο που ορίζει ο Νόμος του «Καλλικράτη», χαράσσει και υλοποιεί αναπτυξιακή πολιτική στα όρια της περιοχής ευθύνης της, προωθώντας και αξιοποιώντας κάθε νέο μηχανισμό κοινής συνισταμένης δυνάμεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει ότι εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 2012, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως  Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής JESSICA, η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορά στη χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Αττικής, με συμμετοχή 50 εκ. Ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής.

Η πρωτοβουλία JESSICA χρηματοδοτεί, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, ανταποδοτικά έργα που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων που αφορούν σε επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων περιοχών, αστικές υποδομές, υποδομές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, πολιτιστικά κέντρα και χώρους αναψυχής πολλαπλών χρήσεων.

Η αξιολόγηση και η έγκριση της χρηματοδότησης των έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέχρι την  εξάντληση των πόρων του Ταμείου και η τελευταία εκταμίευση των πόρων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο την 30/6/2015. Η χρηματοδότηση των έργων καλύπτεται με μέγιστο ποσοστό 70% από τους πόρους του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης, δηλαδή 50 εκ. Ευρώ, ενώ τουλάχιστον 10% θα είναι τραπεζικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ή από άλλη εμπορική τράπεζα. Αναμένεται να υλοποιηθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 72 εκ. Ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης πραγματοποιείται υπό μορφή δανείων ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα που υλοποιεί το έργο.

Στην Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων Οργανισμοί Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι προτάσεις έργων απαιτείται να χωροθετούνται σε αστικές περιοχές των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και να περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης. 

Η πρόκληση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.pepattikis.gr,   www.nbg.gr  και www.jessicafund.gr 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Αττικής προσελκύει όλο και περισσότερους κατοίκους που επιθυμούν να ενταχθούν παραγωγικά στον αστικό ιστό, έχουν δικαίωμα ως φορολογούμενοι πολίτες σε κοινωφελείς παροχές, επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να αναπτυχθούν οικονομικά μέσα σε βιώσιμες και προηγμένες κοινωνίες. Επιπλέον νέοι κανονισμοί ορίζονται και καλύπτουν ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος, νέες τεχνολογίες δίνουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης σε επιχειρήσεις και μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, νέες αγορές δημιουργούνται, νέες προοπτικές ανοίγονται για οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν και να δώσουν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος αλλάζει και να μη κοιτάμε το χθες, ούτε καν το σήμερα αλλά το αύριο».