Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον Δήμο Πόρου» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης. Το έργο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πόρου, με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα τεχνικά απορροής ομβρίων που έχουν υποστεί βλάβες ή είναι ανεπαρκή.
Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις για την κατασκευή, επέκταση και τη συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων:
• καθαίρεση και επανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Νεώριο,
• καθαρισμός και απόφραξη γέφυρας Αγίας Βαρβάρας,
• Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα στη θέση Φούσα,
• κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα και κατασκευή καναλιού ομβρίων στη θέση προς οικία Στρατηγού,
• κατασκευή δίδυμου αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στη θέση Βλαχέικα,
• κατασκευή αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στο τρίτο τεχνικό προς Ποσειδώνιο.
Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Πόρου.