Στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» («European Destinations of Excellence» – EDEN V), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Τουρισμού, προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Πρόγραμμα EDEN, που εφέτος έχει θέμα «Τουρισμός και Ανάπλαση Χώρων-Περιοχών» («Tourism and Regeneration of Physical Sites»), αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2007, με στόχο την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη αναπτυγμένων τουριστικά, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η πρόταση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στο διαγωνισμό αφορούσε τη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, και ιδιαίτερα το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου έχει γίνει η αποκατάσταση και ανάπλαση του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην Γαλλικής Εταιρείας  Μεταλλείων Λαυρίου (Compagnie Francaise des Mines du Laurium), και η λειτουργία του οποίου συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής να αναδειχθεί ως πρώτος επιλαχών προορισμός – μεταξύ των 8 προτάσεων που συνολικά κατατέθηκαν – από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, η οποία θα προβάλλει την Ανατολική Αττική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πληροφορίες και φωτογραφίες για το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα EDEN (http://ec.europa.eu/eden). Σε επιστολή του προς την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Κα Χρυσάνθη Κισκήρα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Κος Γεώργιος Νικητιάδης, δηλώνει τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στις προσπάθειες  της για την ανάδειξη και προβολή της περιοχής μας.

Είναι  αδιαμφισβήτητη και ισχυρή η βούληση της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής  για την υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που προβάλλει το τουριστικό προϊόν της περιοχής με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν πρέπει να αποτελεί το εύκολο άλλοθι για αδράνεια,  και αυτό μας το αποδεικνύει σαφώς η συγκεκριμένη διάκριση για την Ανατολική Αττική. Δεν χρειάζεται σπατάλη χρημάτων για να προβάλλεις το τουριστικό σου προϊόν, όπως  γινόταν κατά το παρελθόν.  Δύο πράγματα μόνο χρειάζονται: Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ.