Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός:

  • Με την ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής των έργων αναβάθμισης στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» ολοκληρώνουμε απαραίτητες υποδομές υγείας στην Αττική

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε για το θέμα: «Η ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου αναβάθμισης και ολοκλήρωσης της μονάδας πλαστικής χειρουργικής & μονάδας εγκαυμάτων του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα 40 έργα του τομέα υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού αξίζουν πολλά περισσότερα, ειδικά στον τομέα της υγείας. Είναι για μας ένα νέο στοίχημα που κερδίζουμε για την ανάπτυξη και για μια καλύτερη ζωή και αφορά όλους μας. Εξαντλούμε, στο μέτρο που μπορούμε, κάθε δυνατότητα που μας δίνεται για υλοποίηση έργων με ουσιαστικό αντίκρισμα».

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ, το εν λόγω έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και επέκταση της υπάρχουσας κλινικής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με άλλα δύο έργα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»– ήδη ενταγμένα στο ΠΕΠ Αττικής – και συγκεκριμένα την αναβάθμιση του ψυχιατρικού τμήματος και την επέκταση του ηλεκτρικού υποσταθμού, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες υποδομές, αλλά και να επεκτείνει το φάσμα των δυνατοτήτων νοσηλείας που προσφέρει το νοσοκομείο στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.