Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε χθες με επιτυχία την ημερίδα με σκοπό την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος « Διερεύνηση στρατηγικών για τη δικτύωση των αστικών παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών ».

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής είναι η ανάδειξη ενός εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των συνθηκών κατοίκησης στο λεκανοπέδιο. Συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώθηκε σε βασικούς διαδημοτικούς κόμβους του μητροπολιτικού κέντρου των Αθηνών όπως είναι η Λεωφόρος Συγγρού, η Ιερά Οδός ή τα Πατήσια και η περιοχή εκατέρωθεν του Σταθμού Λαρίσης.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικών αναπλάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών, δίνεται η δυνατότητα στη Περιφέρεια, σύμφωνα με τα ευρωπαικά δεδομένα, για μια τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων που θα μπορέσουν να ενταχθούν στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (το νέο ΕΣΠΑ).