ATTIKHΣε εξαιρετικά καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με κεντρικό μήνυμα «Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα».

Τις εργασίες συντόνισε η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδου.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης του ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020, σύμφωνα με την οποία έχει εξειδικευτεί το 72,45% των δράσεων (66 δράσεις), έχουν εκδοθεί 61 προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την χρηματοδότηση έργων, που αντιστοιχούν στο 57,05% της Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ, έχουν ενταχθεί 263 έργα (42,24%), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.139.966.974 ευρώ.

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Αττική» ενημέρωσε επίσης τα μέλη της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των 2 Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς και για τις υψηλότατες αποδόσεις που εμφανίζονται στον Άξονα 2 (ΤΠΕ) και τον Άξονα 5 (αντιπλημμυρικά).

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 5 πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση της Επιτροπής και ειδικότερα έγινε αναφορά στην ειδική μελέτη προτεραιοποίησης (με τη μορφή αυτοδέσμευσης) των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 όπου υλοποιήθηκαν μόνο έργα τοπικής σημασίας.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 16 εντάξεις αντιπλημμυρικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 63 εκ. ευρώ, προβλέπεται η ένταξη επιπλέον 4 έργων μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το ποσοστό συμβασιοποίησης του άξονα ανέρχεται στο 57,27% και είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ΠΕΠ και σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΕΣΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, από την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης (25/10/2016) μέχρι την 3η έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων 43 εξειδικεύσεις νέων δράσεων μέσω 11 γραπτών διαδικασιών, 34 νέες προσκλήσεις, 40 νέες εντάξεις πράξεων, 45 επιτόπιες επαληθεύσεις μέσω των οποίων ελέγχθηκαν δαπάνες 67,3 εκ. και 141 προεγκρίσεις.

Στους στόχους για το προσεχές διάστημα, όπως προέκυψαν από τις εργασίες της Επιτροπής, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έκδοση προσκλήσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (clusters, ΜΜΕ, κλπ) και η ενεργοποίηση του Άξονα 4 με την έκδοση προσκλήσεων για σχολεία και δημοτικά κτίρια, προκειμένου να καλυφθεί η υστέρηση που παρατηρείται, η ένταξη του «μεγάλου έργου» της κρουαζιέρας, η έκδοση προσκλήσεων για νέους παιδικούς σταθμούς ύψους 12 εκ. ευρώ, για εξοπλισμούς Νοσοκομείων ύψους 18 εκ. ευρώ, για εξοπλισμούς σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης ύψους 9 εκ. ευρώ, η περαιτέρω ενεργοποίηση του Άξονα 9 για την έκδοση προσκλήσεων για την υγεία, η ενεργοποίηση της εκχώρησης των ΕΦΔ ΟΧΕ (Αστικές Αρχές) και η μεγάλη αναθεώρηση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020.

Επίσης, παρουσιάστηκαν δύο νέες προτεινόμενες δράσεις για εξειδίκευση, η «Σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.» στον Άξονα 3, με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ και η «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για Δήμους, στον Άξονα 10, με προϋπολογισμό 5,09 εκ. ευρώ, για τις οποίες αναμένεται να εκδοθούν προσκλήσεις εντάξεων μέσα στον Δεκέμβριο.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε ακόμα ενημέρωση για την πορεία της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος, την παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ του Ε.Π. «Αττική» μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησης των Δομών Κοινωνικής Ένταξης SocialAttica, την πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης και την διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια Αττικής.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα σχέδια και την επίτευξη των χρηματοδοτικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020, την πρόοδο της εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων, ενώ παρουσιάστηκε η 1η έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, θέματα αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, ενημέρωση για τις χωρικές επενδύσεις και τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και την Νέα Προγραμματική Περίοδο (2021+) καθώς και θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ενημέρωση που έγινε στα μέλη της Επιτροπής με τη μορφή videos και slides για τα εξής έργα:

–          Τηλεματική ΟΑΣΑ

–          Αστεροσκοπείο Αθηνών – Νέο 3ώροφο κτίριο για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

–          ΟΧΕ ΒΑΑ Αθήνα, Πειραιάς, ΑΣΔΑ, Νότιος Τομέας

–          Βρεφονηπιακό Σταθμό Γαλατσίου (vouchers βρεφονηπιακών σταθμών)

–          Παιδικό Σταθμό Χαλανδρίου (vouchers βρεφονηπιακών σταθμών)

–          Δημοσιότητα: 1) Εκδήλωση Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Η Αττική Επιχειρεί» και
                                2) Europe in my Region

–          Αποχέτευση Ανατολικής Αττικής

–          Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων