Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς Ρούσσης με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού». Πρόκειται για μελέτη προϋπολογισμού 1.416.164,35 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας έως το ποσό των 500.000 ευρώ, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό και έως του ποσού των 916.164,36 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωρωπού.

Σκοπός της μελέτης είναι η εξεύρεση λύσης για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Τοπογραφική μελέτη,
  • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη,
  • Περιβαλλοντική μελέτη,
  • Προμελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων,
  • Οριστική μελέτη των δικτύων αποχέτευσης (υδραυλική, στατική),
  • Τεύχη δημοπράτησης της ΕΕΛ, τεύχη δημοπράτησης του δικτύου και ΣΑΥ – ΦΑΥ.