Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Νίκος Μπάμπαλος, με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης για την «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στο Ηράκλειο Αττικής μέσω της υπογειοποίησης των εν λόγω οδών». Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 615.000 ευρώ με ΦΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
Η μελέτη έχει ως στόχο την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής με γνώμονα τη διασφάλιση ευνοϊκότερων και ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας για τους οδηγούς και τους πεζούς. Ειδικότερα, αφορά σε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που ξεκινάει από την οδό Μελίνας Μερκούρη στη διασταύρωσή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Δημιουργούνται δύο κλάδοι μονής κατεύθυνσης, εκ των οποίων ο ένας υπογειοποιείται και συναρμόζεται με την οδό Κηφισίας, ενώ ο δεύτερος κλάδος συνεχίζει επίγεια και ενώνεται με την οδό Πρασίνου Λόφου, εξυπηρετώντας την τοπική κυκλοφορία του Δήμου Ηρακλείου.
Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται η σύνταξη 9 επιμέρους μελετών. Συγκεκριμένα: Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων, Στατική μελέτη τεχνικού και αντιστηρίξεων, Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων και σηράγγων, Συγκοινωνιακή μελέτη αστικών οδών, κυκλοφοριακών κόμβων, σήμανσης, οδοστρωμάτων κλπ, Υδραυλική μελέτη συγκοινωνιακών έργων, Τοπογραφική μελέτη, Γεωλογική έρευνα και μελέτη, Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη καθώς και Περιβαλλοντική μελέτη.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο θα ανατεθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.