Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών, υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η μελέτη, προϋπολογισμού 473.586,68 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός της μελέτης είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών με γνώμονα την ασφάλεια των αθλούμενων, η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών αθλητισμού. Το κολυμβητήριο, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στον Δήμο Αθηναίων, κατασκευάστηκε το 1938 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αίθουσες γυμναστικής, αποδυτήρια, ιατρείο και αναψυκτήριο.

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους μελέτες που προβλέπεται να εκπονηθούν είναι οι εξής: στατικά, αρχιτεκτονικά, ενεργειακή αναβάθμιση, Η/Μ μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. καθώς και τεύχη δημοπράτησης.

Να σημειωθεί ότι οι προς εκπόνηση μελέτες αποτελούν προϋπόθεση αφενός µεν για την οριστικοποίηση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων, αφετέρου δε για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης των αντίστοιχων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τέλος, την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης της μελέτης και την οριστική παραλαβή της αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής.