Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησσίων για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές», συνολικού προϋπολογισμού 24.600 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξενοφών Μανιατογιάννης.
Τη χρηματοδότηση της μελέτης αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής. Αφορά δε στην εγκατάσταση ανισόπεδης προκατασκευασμένης μεταλλικής πεζογέφυρας, ένα κρίσιμο έργο για τον Δήμο Βριλησσίων, καθώς η κατασκευή της στη συμβολή της οδού Αγιάσου με τη Λεωφόρο Αναπαύσεως, διασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και την άμεση πρόσβαση προς την κεντρική περιοχή και τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Πρόκειται για ένα έργο που θα έχει πολλαπλά οφέλη, δίνοντας έμφαση στην αειφορική ανάπτυξη της πόλης. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου, ενώ καθιστά ορθολογικότερη τη χρήση των θέσεων στάθμευσης στο διοικητικό κέντρο του Δήμου.
Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη είναι σύνθετη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπομελέτες:
1) Τοπογραφική Αποτύπωση για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως στον Δήμο Βριλησσίων, συνολικής δαπάνης 14.760 ευρώ με ΦΠΑ.
2) Μελέτη Φέροντος Οργανισμού (Στατική Μελέτη) της πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως στον Δήμο Βριλησσίων, συνολικής δαπάνης 5.166 ευρώ με ΦΠΑ.

3) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως στον Δήμο Βριλησσίων, συνολικής δαπάνης 4.674 ευρώ με ΦΠΑ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μελέτη θα ανατεθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων.