Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων, Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η μετατόπιση των υφισταμένων δικτύων καθίσταται αναγκαία προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές παρέμβασης, χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα διαρροών. Επιπλέον, η μετατόπιση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης πρέπει να προηγηθεί του έργου οδοποιίας – βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού.

Σκοπός του έργου είναι η μετατόπιση – αντικατάσταση των υπαρχόντων αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 15.681 μέτρων. Αναλυτικά, αγωγοί μήκους 8.731 μέτρων εξυπηρετούν την ύδρευση του οικισμού «Αγ. Γεώργιος» που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού «Επιδαύρου – Γαλατά» και την ύδρευση της ευρύτερης εκτός σχεδίου περιοχής από όπου διέρχονται, ενώ αγωγοί μήκους 6.950 μέτρων εξυπηρετούν την ύδρευση του Πόρου και κατασκευάζονται στον κάμπο του Οικισμού «Τροιζήνα», ενώνονται δε με το υπάρχον δίκτυο που καταλήγει στον Πόρο. Ο ως άνω αγωγός ύδρευσης μήκους 6.950 μέτρων που θα εξυπηρετήσει τον Πόρο, θα τοποθετηθεί κατά το μεγαλύτερο του μέρος εντός της ιδίας τάφρου που θα τοποθετηθεί και ο αγωγός του Γαλατά.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων.