Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αυτοδιοίκησης από φαινόμενα αδιαφάνειας, είναι προτεραιότητά μας και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Διαχρονικός στόχος μας είναι η τήρηση της νομιμότητας σε όλο το εύρος των λειτουργιών μας, προκειμένου να εμπεδώνεται καθημερινά το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους φορείς της Αυτοδιοίκησης και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. 

Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε αποδείξει την ξεκάθαρη βούλησή μας να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, με δεδομένο ότι η Νομιμότητα, η Διαφάνεια και η Αποτελεσματικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά υπεράσπισης της Δημοκρατίας.Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών με πιο πρόσφατη την έναρξη διαβουλεύσεων όλων των Δημάρχων της Αττικής με το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου αποτυπώθηκε, απ΄όλες τις πλευρές, η σημασία να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να μπορούν να εξασφαλιστούν γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, με την ενεργοποίηση δικλείδων ασφαλείας.

Έμφαση δίνουμε στην ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών ελέγχων οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα μας για τη διασφάλιση της της νομιμότητας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών ανάσχεσης της αδιαφάνειας.  Παράλληλα είναι το βασικό μέσο προστασίας των στελεχών της Αυτοδιοίκησης από κρούσματα διαφθοράς.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως τέτοια φαινόμενα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνο με ενότητα και συστράτευση. Όλοι μαζί οφείλουμε να υψώσουμε τείχος προστασίας του κύρους και της αξιοπιστίας του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.