Σήμερα τιμάμε την προσωπικότητα και τους αγώνες των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η 8η Μαρτίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που έδωσαν, και συνεχίζουν να δίνουν μικρούς και μεγάλους αγώνες, για κοινωνική δικαιοσύνη, δίκαιη μεταχείριση και ισότιμη συμμετοχή στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Παράλληλα είναι μία ημέρα μνήμης και απολογισμού των κατακτήσεων των γυναικών, αλλά και μία ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να σταματήσει ο αγώνας για την εξάλειψη των διακρίσεων και για ίσες ευκαιρίες των γυναικών, στη δουλειά, τη μόρφωση, την πολιτική συμμετοχή.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας αποτελεί το εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς η ισότητα των φύλων είναι δείκτης δημοκρατίας και κοινωνικού πολιτισμού. 

Δυστυχώς, παρά τα πολύ μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, ο αγώνας των γυναικών παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ στην προσπάθεια της εξάλειψης του φυλετικού ρατσισμού και της κακοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο η προώθηση πολιτικών ισότητας αποτελούν την ουσιαστική τιμή και αναγνώριση της αμέριστης προσφοράς των γυναικών.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλει με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των γυναικών στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς  η τοπική αυτοδιοίκηση ως ο βασικός φορέας πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.