Την εναλλακτική στρατηγική για την ανάπτυξη του αθλητισμού από την Περιφέρεια Αττικής, ανέπτυξε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού, Σπύρος Πάντζας. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τις αθλητικές υποδομές, τα προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους, τα αθλητικά σωματεία και τέλος τον αθλητικό τουρισμό. «Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα, για την πρώτη φάση παρεμβάσεών μας για τον αθλητισμό προκύπτει, από την συνεργασία μας με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, χωρίς πολιτικά κριτήρια, με γνώμονα τον πολίτη και την δίκαιη κατανομή των πόρων», είπε χαρακτηριστικά ο Σπ. Πάντζας.
Η πρόταση αφορά σε ένα ολοκληρωμένο και εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό το οποίο περιλαμβάνει 72 νέα έργα εκ των οποίων 15 μελέτες αφορούν έργα πνοής και 5 προγραμματικές συμβάσεις για βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένας μεγάλος αριθμός έργων μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Για παράδειγμα, μερικά από τα έργα αυτά αφορούν στην επίλυση- για πρώτη φορά- του προβλήματος της εγκατάλειψης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ξεκινώντας με το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού, στη δημιουργία αθλητικού προπονητηρίου Πολιτών με Αναπηρία, την αξιοποίηση ημιτελών εργαλείων και δημιουργία χάρτη κατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων της Αττικής, κ.α..
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά σε:
1.Αθλητικές υποδομές
Η Αττική έχει στην συντριπτική της πλειοψηφία παλιές και σχεδόν εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, 3 κατηγορίες έργων προς υλοποίηση:
1ον)Έργα για άμεσες παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι λειτουργικές ή εγκαταστάσεις οι οποίες χρήζουν επισκευής.
2ον)Έργα για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε εγκαταστάσεις οι οποίες είτε είναι απαρχαιωμένες είτε είναι κοστοβόρες.
3ον) Έργα μεγάλης κλίμακας για ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Βασικός στόχος είναι η παράδοση βιώσιμων και όχι ζημιογόνων ή μη αποτελεσματικών έργων.
2.Προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους
Η Περιφέρεια Αττικής, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα με δράσεις που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και την κεντρική διοίκηση.
3.Αθλητικά σωματεία
Η Περιφέρεια Αττικής, στη βάση της δικαιοδοσίας της, μπορεί να αναδιανέμει δίκαια πόρους υπέρ του σωματειακού αθλητισμού με όρους ανταποδοτικότητας προς όφελος της κοινωνίας και των αθλητών. Μέσω προγραμμάτων και μέσω της συντήρησης, της αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ενισχύεται έμπρακτα η ανάπτυξη των ερασιτεχνικών σωματείων.
4.Αθλητικός Τουρισμός
Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να ενταχθεί στην στρατηγική της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας στη λύση του προβλήματος της εποχικότητας καθώς και στη πραγματική ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών.