Γ. Πατούλης: «Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας των πολτών είναι στις βασικές προτεραιότητές μας»

Ένα σημαντικό έργο για τη θωράκιση της Αγίας Βαρβάρας από πλημύρες ολοκληρώθηκε. Αντικείμενο του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε, ήταν η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Σαράφη από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου. Το συνολικό μήκος του νέου κατασκευασμένου δικτύου είναι 800,00μμ περίπου, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει: «Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να θωρακίσουμε την Αττική από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, η ένταση των οποίων αναμένεται να αυξηθεί και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Παρεμβαίνουμε στο σύνολο της Αττικής με πλήθος σημαντικών έργων και μελετών που στόχο έχουν την επίσπευση και την εκτέλεση έργων ουσίας αντιπλημμυρική θωράκισης και αναβάθμισης».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν εγκριθεί με  Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (ΦΕΚ 3855/Β’/10-09-2020) και δόθηκαν σε κυκλοφορία πάλι οι οδοί Στεφάνου Σαράφη (γέφυρα) και Αφροδίτης, σε τμήματα των οποίων προβλεπόταν αποκλεισμός της κυκλοφορίας.