«Για να εκδημοκρατιστούν και να αναβαθμιστούν οι Περιφέρειες είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση του καλλικρατικού πλαισίου»

Παρέμβαση με θέμα την ανάγκη θεσμικής θωράκισης των Περιφερειών έκανε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, κατά την 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών, στη Λευκάδα. Κατά την ομιλία της η Περιφερειάρχης υπογράμμισε την κρίσιμη, ειδικά σήμερα, αποστολή που καλούνται να επιτελέσουν οι Περιφέρειες, σε δύο επίπεδα: να συμβάλλουν μέσα από τη μεταρρύθμισή τους, σε ένα «νέο μοντέλο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, με αξιοκρατία, διαφάνεια, παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών». Και παράλληλα να λειτουργήσουν ως «πόλοι οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας κοινωνική ευημερία και συνοχή».

Η Περιφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης θεσμικής μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να θωρακιστεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία του αιρετού θεσμού των Περιφερειών, ενός θεσμού που λειτουργεί «ως παράγοντας Δημοκρατίας και σταθερότητας».

Βασικά σημεία της ομιλίας της Περιφερειάρχη:

  • Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο έχει μεν κυρώσει η χώρα μας από τον Σεπτέμβριο του 1989 και τυπικά θέσει σε ισχύ από τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς, ωστόσο οφείλουμε όλοι να ομολογήσουμε ότι ελάχιστα ουσιαστικά βήματα έχουν γίνει προς την υλοποίησή του.
  • Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο ένα στρεβλό μοντέλο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Ένα μοντέλο γραφειοκρατικό, πελατειακό, που στραγγαλίζει την πρωτοβουλία των δημόσιων λειτουργών, δίνει έμφαση στον φορμαλισμό. Ένα μοντέλο αντιπαραγωγικό σε βάρος της αποτελεσματικότητας και του πολίτη. Ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά απομειώνει την αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Προκειμένου οι Περιφέρειες να εκδημοκρατιστούν και να αναβαθμιστούν είναι αναγκαίο να υπάρξει μεταρρύθμιση του καλλικρατικού πλαισίου, που όχι μόνον δεν επαρκεί αλλά, αντιθέτως, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάγκη να καταστούν οι Περιφέρειες σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και ευημερίας που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας στη σημερινή συγκυρία.
  • Η θωράκιση λοιπόν, με την έννοια της αναβάθμισης της αιρετής περιφερειακής Διοίκησης περνά καταρχήν μέσα από την εγγύηση των απαραίτητων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διασφαλίζουν τη στοιχειώδη λειτουργία των Περιφερειών.
  • Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου η χώρα μας να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου οι Περιφέρειες να παίξουν αποτελεσματικά το ρόλο τους σε πλαίσιο μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
  • Πρέπει να μπει τέλος και σε αυτό το γραφικό, όταν το περιγράφουμε στο χαρτί και άκρως προβληματικό όταν αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών, σε κάθε περίπτωση απαράδεκτο, καθεστώς αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
  • Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήμερα απέναντι σε μια κρίσιμη πρόκληση: να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί για να κάνει εκείνα τα βήματα που επιβάλλει σήμερα η συγκυρία. Βήματα άμεσα προς την κατεύθυνση μιας αρχιτεκτονικής της κρατικής διοίκησης που θα διοικεί με τρόπο επιτελικό και στρατηγικά προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Επισυνάπτεται αυτούσια η ομιλία της Περιφερειάρχη