Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων», συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας έως του ποσού των 300.000 ευρώ, και από πόρους του Δήμου, έως του ποσού των 350.000 ευρώ για το εναπομείναν ποσό μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Μεγαρέων, η ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αντικατάσταση των υφιστάμενων χλοοταπήτων με την τοποθέτηση σύγχρονων συνθετικών, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Μεγάρων (ομάδος «Βύζας») επί των οδών Τεπελενίου, Μοράβα και 28ης Οκτωβρίου, καθώς και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Νέας Περάμου επί της οδού Δημητρίου Λιώτα.