Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή στέγης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Δήμου Βύρωνα». Το έργο, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο διώροφο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Βύρωνα, προκειμένου ο χώρος να μπορεί να στεγάσει τη βιβλιοθήκη και το μουσείο μικρασιατικής ιστορίας του Δήμου. Το κτίριο, επί των οδών Κύπρου και Ευαγγελικής Σχολής, θα είναι άμεσα προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος εκθέσεων και μικρών εκδηλώσεων.
Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Βύρωνα.