Το έργο με αντικείμενο την «Ανακατασκευή στηθαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησε με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής και αφορά σε εργασίες ανακατασκευής των στηθαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να αποκατασταθούν και να επισκευασθούν οι υπάρχουσες φθορές, καθώς και να τοποθετηθούν νέα όπου απαιτείται.