Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 202.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Άρης Βασιλόπουλος. Το έργο χρηματοδοτείται µε ποσό 200.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ το επιπλέον ποσό των 2.000 ευρώ χρηματοδοτείται από τον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την ανάπλαση των δύο παιδικών χαρών, σύμφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, που αφορούν σε: καθαιρέσεις – κατασκευές, εργασίες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης / ύδρευσης, αντικατάσταση υπαρχόντων οργάνων µε νέα, επισκευή – συμπλήρωση κιγκλιδωμάτων και θυρών, ελαιοχρωματισμούς (όπου απαιτούνται). Πρόκειται για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται η μία, επί των οδών Πλαστήρα και Ιασωνίδη στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, και η άλλη, επί της οδού 700 Θεσπιέων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας.

Τέλος, τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.