Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης αντλιοστασίων δημοτικού δικτύου ύδρευσης», συνολικού προϋπολογισμού 24.500 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξενοφών Μανιατογιάννης.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά σε εργασίες για την αναβάθμιση της λειτουργίας των αντλιοστασίων του δημοτικού δικτύου ύδρευσης με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία, τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης και την αισθητική των χώρων. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις για τη συντήρηση και τη βελτίωση των αντλιοστασίων θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Σολωμού, Αγιάσου, Αφροδίτης και Κύπρου του Δήμου Βριλησσίων. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες ειδικών χρωματισμών επιχρισμάτων αντλιοστασίων, σιδηρουργικές εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης σκαλών και κιγκλιδωμάτων προστασίας χώρων αντλιοστασίων, εργασίες συντήρησης και βελτίωσης ηλεκτρικού δικτύου αντλιοστασίων καθώς και εργασίες κατασκευής φρεατίου δικτύου ύδρευσης με το μεταλλικό κάλυμμα. Τέλος, τη διαδικασία της ανάθεσης, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο και την εκτέλεση του έργου, αναλαμβάνει ο Δήμος Βριλησσίων.