Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την «Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αχαρνών και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις επισκευής και συντήρησης σε 50 σχολικά κτίρια Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή κεραμοσκεπών, τη στεγανοποίηση δωμάτων και την αποκατάσταση διαρροών, τον χρωματισμό εσωτερικών ή/ και εξωτερικών επιφανειών, την κατασκευή θυρών, την κατασκευή ψευδοροφών και τη διάστρωση επιφανειών αύλειων χώρων με ασφαλτικό τάπητα. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.