Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Εξωραϊσμός Δημοτικού Σταδίου Πεύκης», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητα σε θέματα Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΠΕ.Α.Π.) του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, εξαιτίας της φθοράς που έχει υποστεί από τη χρήση, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Μεταξύ άλλων, θα εκτελεσθούν εργασίες για την αποξήλωση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα με μεταφορά αυτού για ανακύκλωση σε πιστοποιημένο εργοστάσιο και θα γίνει η τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τις προδιαγραφές της FIFA. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρατίας – Πλάτωνος – Βουλγαροκτόνου – Κανάρη, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 112 (πρώην 396) της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.