Προκαλούν θυμηδία τα κροκοδείλια δάκρυα εκείνων που θα όφειλαν να γνωρίζουν, εκ της θέσεώς τους στο πρόσφατο παρελθόν, τα της διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και εμφανίζονται σήμερα να προσπαθούν να δημιουργήσουν «θόρυβο» άνευ περιεχομένου, μόνο και μόνο για λόγους εντυπώσεων.
Επειδή η Περιφερειακή Αρχή ασκεί υπεύθυνα διοίκηση, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών και του δημοσίου, επαναλαμβάνει για όσους καλόπιστα παρασύρονται από τα «πυροτεχνήματα» μεγαλόστομων ανακοινώσεων αναφορικά με τη διαχείριση του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013, μία παρατήρηση η οποία είναι υπεραρκετή:
Η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας παρέδωσε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (το τμήμα που διαχειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας), με ποσοστό απορρόφησης ύψους περίπου 55%. Σήμερα, με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, το ποσοστό απορρόφησης έχει ανέλθει σχεδόν στο 85%. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν αλλάζει.
Σε ό,τι αφορά στην αντίδραση περί του προγράμματος δημοσιότητας του ΠΕΠ, είναι φανερό ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι πλέον η Περιφέρεια Αττικής έχει γυρίσει οριστικά σελίδα και ότι πια πορεύεται με διαφάνεια, υπηρετώντας αποκλειστικά και μόνο, έναντι όλων, το δημόσιο συμφέρον.