• Η Περιφέρεια Αττικής δεν ανακάλυψε σήμερα την ανθρωπιστική κρίση, ούτε θεωρεί πως αυτή παρήλθε μέσα σε 100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος «Ρεύμα για όλους», τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, τη διαδικασία επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού, λόγω αδυναμίας πληρωμής του λογαριασμού.
• Το πρόγραμμα «Ρεύμα για όλους» συνεχίζεται. Μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
• Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ήταν και συνεχίζει να είναι πραγματική.
• Σε αυτό το πλαίσιο, η αποσπασματική ανάγνωση ή ερμηνεία των αριθμών και η προσπάθεια υποβάθμισης της πρωτοβουλίας αυτής, προσκρούει στην πραγματικότητα αλλά και την κοινή λογική.
• Για εκείνους λοιπόν που δίνουν μεγάλη σημασία στους αριθμούς, υπογραμμίζουμε ότι η ύπαρξη του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Ρεύμα για Όλους» λειτούργησε ως προστατευτική ασπίδα για περίπου 10.000 νοικοκυριά έναντι του κινδύνου να υποστούν διακοπή ρεύματος.