Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση μελετών του έργου ‘Κατασκευή Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών Αυτόνομης Διαβίωσης’», προϋπολογισμού 199.875 ευρώ με ΦΠΑ.

Σκοπός της μελέτης, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων επιμέρους μελετών, καθώς και η προετοιμασία του φακέλου για κατάθεση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα για τη στέγαση του Κέντρου Αυτόνομης Διαβίωσης και Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών (Κ.Α.∆.Ε.Α.Π.) στην Κοινότητα Βαρνάβα Αττικής, στον Δήμο Μαραθώνα.

Με τη δημιουργία και λειτουργία του εν λόγω Κέντρου, θα δημιουργηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση και διαβίωση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι την ανάθεση της μελέτης, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της αναλαμβάνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.