Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που προχώρησαν έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα πέντε (5) δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργούν σε αυτήν μέχρι την 03.01.2013, αυτό δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δεν ολοκλήρωσαν πλήρως και έγκαιρα σειρά διαδικασιών απαραίτητων για την πιστοποίησή τους, τροποποιώντας ακόμα και τις απαραίτητες γι’ αυτήν προδιαγραφές στις 28.12.2012.

Με εγκύκλιό του, το παραπάνω αναφερόμενο Υπουργείο απαγορεύει από τις 04.01.2013 τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων και την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου, από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.

Η τακτική αυτή του Υπουργείου, επιφέρει οικονομική βλάβη στο Δημόσιο, με την απώλεια εσόδων σε μία ήδη δύσκολη συγκυρία για το κράτος.

Παράλληλα, θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια των πολιτών, αφού οχήματα, όπως λεωφορεία τουριστικά, αστικά, υπεραστικά, σχολικά, φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών και μεταφοράς επικινδύνων υλικών κ.λ.π., δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Θα πρέπει να δοθεί οριστική λύση στο θέμα, με παράταση χρόνου για την πιστοποίηση των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο., καθότι αυτά είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έγκαιρα ζητήσαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρατείνει το χρόνο μηχανολογικού εξοπλισμού και πιστοποίησης των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., δεδομένου ότι η προθεσμία που έθετε ο Ν. 4070/12 ήταν ασφυκτική και οδηγούσε στο κλείσιμό τους.

Με επιστολή μου στις 9.10.2012 ζητούσα την παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Επανέρχομαι και ζητώ, έστω και την ύστατη στιγμή, να παραταθεί η προθεσμία.

Σε διαφορετική περίπτωση τα πέντε Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Αττικής δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν Τεχνικούς Ελέγχους Οχημάτων και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου.

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».