Στην απένταξη έργου από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, που, αν και είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση από τον Μάρτιο του 2010, παρουσίαζε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιάννη Σγουρού.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων υψηλών περιοχών Μοσχάτου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης στην οδό Ελευθερίας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. €.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των δήμων Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης ανάγκες των οποίων επρόκειτο εξυπηρετήσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Αττικής και τους Δημάρχους των πιο πάνω δήμων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός επεσήμανε ότι «Έχουμε υποχρέωση απέναντι στα 5 εκ. των πολιτών της Αττικής να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, το ΠΕΠ Αττικής να αναδειχθεί σε πραγματικό μοχλό ανάπτυξης, τόνωσης της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό όσα ενταγμένα έργα για κοινοτική χρηματοδότηση, «λιμνάζουν» για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να παρουσιάζουν καμία πρόοδο θα απεντάσσονται. Στη θέση τους θα εισάγονται μόνον όσα συνδυάζουν κοινωνική αναγκαιότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Το εθνικό στοίχημα της ανάπτυξης απαιτεί έργα, καθημερινή προσπάθεια και συστηματική συνεργασία από όλους».