Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής, χθες (28 Σεπτεμβρίου), με τίτλο ««Φερετζέδες» που κρύβουν απολύσεις», σχετικά με τα ζητήματα της αξιολόγησης και του επανελέγχου των συμβάσεων, τόνισε μεταξύ άλλων: 

  • «Σήμερα το δημόσιο χρειάζεται πραγματική αξιολόγηση και όχι «ποσοστώσεις», «εφεδρείες» ή άλλους είδους «φερετζέδες» που κρύβουν απολύσεις και κατά συνέπεια υποστέλεχωση και αποδυνάμωσή του».
  • «Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιδιώκει στην πραγματικότητα τον επανακαθορισμό των κριτηρίων των συμβάσεων, με διαφορετικά κριτήρια, προκειμένου να οδηγηθεί προς την «έξοδο» ικανός αριθμός υπαλλήλων έτσι ώστε να πληρωθεί η δέσμευση προς τους δανειστές περί 6.500 απολύσεων».
  • «Tο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο – δηλαδή ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και το ΠΔ 178/2004 – επαρκεί πλήρως για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων – αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση».
  • «Η κυβέρνηση έσπευσε να κηρύξει τον πόλεμο απέναντι σε μια ενέργεια αιρετών που στόχο είχε την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί η εύρυθμη λειτουργία, η επαρκής στελέχωση, οι συμμετοχικές, δημοκρατικές, αξιοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα και κατ’ επέκταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη:

1. Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να γίνεται η αξιολόγηση των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα και μέσω ποιου οργάνου;

Σήμερα το δημόσιο χρειάζεται πραγματική αξιολόγηση και όχι «ποσοστώσεις», «εφεδρείες» ή άλλους είδους «φερετζέδες» που κρύβουν απολύσεις και κατά συνέπεια υποστέλεχωση και αποδυνάμωσή του. Αλλά, ξέρετε, στη χώρα μας όταν κάποιος δεν θέλει να γίνει κάτι… «κοσκινίζει». Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας, πρώτα και κύρια δια του προέδρου του Συλλόγου τους, έχουν ταχθεί ρητά υπέρ της αξιολόγησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα αξιολόγησης που θα προκύψει, όχι μέσα από την παραβίαση του Συντάγματος, αλλά στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων, όπως αυτές του Διοικητικού Επιμελητηρίου. Στόχος θα όφειλε να είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που θα κάνει καλύτερες και αποτελεσματικότερες τις δημόσιες υπηρεσίες. Και που δεν θα εξυπηρετεί απλά τις επιταγές των δανειστών, καταρρακώνοντας το ήδη απομειωμένο κύρος των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά θα είναι στην υπηρεσία όλων μας. Διαφορετικά μιλάμε για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

2. Πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει έλεγχος στις μετατροπές συμβάσεων δημοσίων υπαλλήλων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, και αν ναι με ποιό τρόπο;

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν πρόκειται για έλεγχο νομιμότητας με βάση τις προϋποθέσεις που έθετε το ΠΔ 164/2004. Ένα διάταγμα ενισχυμένης, δηλαδή ευρωπαϊκής νομιμότητας καθώς εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 1999/70 και το οποίο σέβεται απολύτως και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το Σύνταγμα , καθώς έχει κριθεί αμετάκλητα από τις Ολομέλειες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιδιώκει στην πραγματικότητα τον επανακαθορισμό των κριτηρίων των συμβάσεων, με διαφορετικά κριτήρια, προκειμένου να οδηγηθεί προς την «έξοδο» ικανός αριθμός υπαλλήλων έτσι ώστε να πληρωθεί η δέσμευση προς τους δανειστές περί 6.500 απολύσεων. Όμως με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο κινδυνεύει να θέσει τη χώρα και εκτός κοινοτικού πλαισίου καθώς η απόφαση C-212 του 2006 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει κρίνει ότι το ΠΔ 164 προσάρμοσε απολύτως την ελληνική έννομη τάξη στην Οδηγία. Έχουμε με άλλα λόγια μια κυβέρνηση που επιλέγει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνο τις πολιτικές λιτότητας και όχι εξομάλυνσης των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων. Θυμίζω ότι με τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, το ΠΔ 164 έβαλε τέλος στο απαράδεκτο, χρονίζον δικομματικό καθεστώς ιδιόρρυθμης πολιτικής ομηρίας των εργαζομένων.

3.Οι έλεγχοι για τα πλαστά πιστοποιητικά θα πρέπει να γίνονται από το ΑΣΕΠ και το ΣΕΕΔΔ ή από τα κλιμάκια των δήμων και των περιφερειών και γιατί;

Οι έλεγχοι για τα πλαστά πιστοποιητικά διεξάγονται από τον Μάιο του 2013, μέσω των Διευθύνσεων Διοικητικού των δημοσίων υπηρεσιών, που ενημερώνουν σχετικά το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο και ελέγχει τις διαδικασίες. Ουδείς έχει εμποδίσει τους ελέγχους αυτούς. Και όπως είπα και από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ανοχή μας θα είναι μηδενική σε κάθε περίπτωση πλαστότητας. Τα όσα περί του αντιθέτου διαδίδουν για τη νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής τα διάφορα ‘παπαγαλάκια’ είναι εκ του πονηρού. Εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς και πάντως όχι την ενημέρωση των πολιτών. Και για να τελειώνουμε: το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο – δηλαδή ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και το ΠΔ 178/2004 – επαρκεί πλήρως για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων – αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση. Οι δε σημερινές παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν άλλες βλέψεις. Όχι την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης και κατ΄ επέκταση της ΤΑ αλλά την αποδυνάμωσή της και την υποστελέχωσή της, στο πλαίσιο της ιδεολογικής άποψης που θέλει ένα συρρικνωμένο δημόσιο. Βρισκόμαστε ακριβώς στον αντίποδα της αντίληψης αυτής. Πιστεύουμε όχι στο λιγότερο γενικά κι αόριστα αλλά στο αποτελεσματικότερο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.

4. Πώς σχολιάζετε την κίνηση των 19 δημάρχων;

Η κυβέρνηση έσπευσε να κηρύξει τον πόλεμο απέναντι σε μια ενέργεια αιρετών που στόχο είχε την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί η εύρυθμη λειτουργία, η επαρκής στελέχωση, οι συμμετοχικές, δημοκρατικές, αξιοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα και κατ’ επέκταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Και όχι οι δήθεν «αξιολογήσεις» – γιουρούσια ή οι τιμωρητικοί «επανέλεγχοι». Γιατί η νομιμότητα δεν μπορεί να είναι μια έννοια – όπλο, που να χρησιμοποιείται από μια κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους σε βάρος των αιρετών.

Επισυνάπτεται η δημοσιευμένη συνέντευξη παρακάτω:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _1 PDF 119,95 KB18/08/21 11:44:01
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_2 PDF 295,19 KB18/08/21 11:44:01