Τις πιο θερμές του ευχαριστίες έστειλε στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, με επιστολή του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Ramon Luis Valcarcel Siso για τη γόνιμη συνεργασία, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και των Πόλεων που διοργανώθηκε στις αρχές του μήνα στην Αθήνα με πρωτοβουλία του κ. Σγουρού.

Στην επιστολή του, ο κ. Valcarcel επεσήμανε επίσης ότι η Διάσκεψη ήταν άκρως επιτυχημένη, οδήγησε στη Διακήρυξη της Αθήνας για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτέλεσε το πλέον κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να συζητηθεί αυτό το μείζονος σημασίας θέμα με τα λοιπά θεσμικά όργανα, τους πολιτικούς φορείς και κυρίως με την ελληνική κοινωνία των πολιτών.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Valcarcel υπογράμμισε πως ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας του με τον κ. Σγουρό και στο μέλλον.