Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το σημαντικό έργο της αποκατάστασης του οδικού άξονα Σχίνου – Αλεποχωρίου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο με τίτλο «Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνος – Αλεποχώρι» από την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεγαρέων και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για κρίσιμο έργο για την ευρύτερη περιοχή καθώς ο οδικός άξονας Σχίνου – Αλεποχωρίου αποτελεί τη μοναδική σύνδεση των δύο οικισμών, με τις εναλλακτικές διαδρομές να περιλαμβάνουν μεγάλες περιπορείες µέσω αγροτικών οδών, ενώ, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο συγκεντρώνει μεγάλη τουριστική κυκλοφορία. Η περιοχή παρέμβασης ανήκει χωρικά στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, διέρχεται μέσα από τις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, συνδέει τους οικισμούς Αλεποχωρίου και Σχίνου. Ενδιάμεσα διέρχεται από τους οικισμούς Αιγειρούσες, Μαυρολίµνη και Βαµβακές.

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών λόγω των κατολισθήσεων αλλά και της διάβρωσης του οδοστρώματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των κινδύνων έναντι καταπτώσεων και διάβρωσης των ανάντη και κατάντη πρανών, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται µε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το τμήμα παρέμβασης της οδού βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αιγειρούσες και Μαυρολίµνη, έχει συνολικό μήκος περίπου 1,8 χλµ, εκ των οποίων, το 1,5 χλµ ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και το υπόλοιπο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της.