Με χρήσιμα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή πιλοτικού ελέγχου αξιολόγησης του πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης Πολιτών κι Επιχειρήσεων Αττικής «1539», που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της ExpertiseFrance.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα του ελέγχου αποτυπώνεται στον δείκτη ικανοποίησης των πολιτών που χρησιμοποίησαν τις ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής με τον σχετικό βαθμό να ανέρχεται στο 95,5%.

Αναλυτικά, οι πολίτες που απάντησαν στην έρευνα εμφάνισαν βαθμό ικανοποίησης που ανέρχεται στο 99,3% ως προς την ευκολία αναζήτησης των διαδικασιών που τους αφορούσαν, 100% στην κατανόηση των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίσουν, 92,8% στην ευκολία υποβολής του αιτήματος τους, 91,7% στον χρόνο διεκπεραίωσης της υπόθεσής τους και 85% σε ότι αφορά τον τρόπο ενημέρωσης τους για την τελική έκβαση του αιτήματός τους.

Στο επίκεντρο της Περιφέρειας Αττικής η ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών

Στο πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr), περιγράφονται πλήρως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για διοικητικές πράξεις και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, αναγράφονται τα κατά περίσταση απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και πληροφορίες που αφορούν τόσο τα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού όσο και τον εκτιμώμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης.

Τους τελευταίους έντεκα (11) μήνες παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ολοκληρώσουν ψηφιακά τις συναλλαγές τους με την Περιφέρεια Αττικής για περισσότερες από είκοσι (20) διοικητικές πράξεις, ενώ το προσεχές διάστημα οι ψηφιακά προσφερόμενες υπηρεσίες αναμένεται να ξεπεράσουν τις εκατόν πενήντα (150).

Παράλληλα και σε διασύνδεση με την προαναφερθείσα διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες και το τηλεφωνικό κέντρο του Φορέα, το οποίο απαντά στον τετραψήφιο αριθμό «1539», παρέχοντας αφενός πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση του κοινού και αφετέρου προσωποποιημένη πληροφόρηση σε πολίτες της Αττικής που έχουν υποθέσεις σε εξέλιξη.