Πρόκειται για έρευνα για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής που εκτείνεται από τον Ωρωπό έως την Παλαιά Φώκαια και καταγράφει 9 ευάλωτους οικισμούς σε περίπτωση πυρκαγιάς

Με επιστολή της προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τον Πρύτανη Ιωάννη Γκόλια, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου εκφράζει τη βούληση της Περιφέρειας να υποστηρίξει ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων σχετική έρευνα του ΕΜΠ για περιοχή της Ανατολικής Αττικής που εκτείνεται από τον Ωρωπό έως την Παλαιά Φώκαια και καταγράφει 9 ευάλωτους οικισμούς σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφερειάρχης καλεί το ΕΜΠ να αποστείλει στην Περιφέρεια τη σχετική έρευνα με στόχο «τα αποτελέσματά της να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ενεργειών» όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οικείους Δήμους κ.λπ.). «Είτε αυτές οι ενέργειες αφορούν σε άμεσες δράσεις όπως η αυξημένη επιτήρηση, είτε σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, διανοίξεις οδικού δικτύου, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, είτε αφορούν στη διαμόρφωση ενός ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου ή την ενίσχυση της υφιστάμενης χρηματοδότησης προς Δήμους και Φορείς Διαχείρισης ορεινών όγκων κ.λπ., σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνάς σας», σημειώνει η Ρένα Δούρου.

Για τη σχετική έρευνα του ΕΜΠ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας μεταπτυχιακού προγράμματος η Περιφέρεια ενημερώθηκε από πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία κυκλοφόρησαν στον Τύπο και σε ιστοσελίδες ενημέρωσης στο διαδίκτυο.